Tomrom

Selv om han ofte fikk kommentarer om at han lignet på sine adoptivforeldre i oppførsel og væremåte, har det å ikke fysisk ligne på noen vært et stort savn for Emil. Mange brikker falt på plass for ham da han begynte med teater, hvor han kunne leke med ulike roller og identiteter. Men det var først da han selv ble pappa at det store tomrommet ble fylt i livet hans, og han endelig hadde noen som virkelig lignet på ham.

Emil Rodrigo

Emil er født i Brasil, og kom til Norge da han var 5 år.

Oppveksten i ei lita bygd utenfor Tromsø, har han stort sett bare gode minner fra. I ungdomsårene opplevde han en del vanskelige episoder som tok fra ham tryggheten, og som han synes det var vanskelig å snakke med noen om. Teateret ble Emils store lidenskap, og i dag er Emil skuespiller hos Hålogaland teater i Tromsø, og stolt pappa til en liten gutt.

Bli kjent med flere...