- Uteligger!

Å bli en del av en familie var en krevende prosess for en jente som i løpet av sine 6 første leveår hadde opplevd å bo på gata, på et barnehjem og hos en voldelig slektning. Tilknytningsproblemene fulgte Josiane i mange år, og var krevende å håndtere både for henne selv og for hennes norske familie. Josianes følelser er delt mellom glede over livet hun har fått, og sorg over livet hun mistet.

Sandra Josiane

Josiane er født storbyen Sao-Paulo i Brasil. Selv om mammaen var rusmisbruker og levde på gata, klarte hun å gi den lille jenta si en følelse av trygghet. Josiane får i alle fall gode og varme følelser når hun tenker tilbake på mammaen sin, selv om hun ikke husker henne. Utryggheten startet da Josiane var 4 år og mammaen døde. Hos tanten, som skulle passe på den lille jenta videre, ble morens kjærlighet byttet ut med vold og omsorgssvikt, og som 5-åring sa hun selv i fra om at hun trengte et nytt sted å bo.

Josiane var 6 år da hun kom til Norge og Bergen, og for aller første gang flyttet inn i et ordentlig hus og fikk sin første familie. I dag jobber hun i en barnehage og er selv blitt mamma til en liten gutt.

Bli kjent med flere...