Selvforsvar

Han valgte å komme sine mobbere i forkjøpet, i et oppvekstmiljø hvor de fleste andre var etnisk norske. Selvironiske kommentarer og vitser på egen bekostning ble Daniels våpen for å unngå rasistiske kommentarer fra andre. Men selv om det fungerte godt for ham, er ikke dette en strategi Daniel anbefaler til hvem som helst.

Daniel Zapata

Daniel er født i Colombia og kom til Tromsø og Norge da han var 2 år. Det var på fotballbanen har trivdes best i oppveksten, men det var også der han opplevde hets og rasistiske kommentarer. Klubben han gikk i var heldigvis flinke til å slå ned på den type oppførsel, og Daniel ble godt tatt vare på.

I dag er Daniel pappa til to jenter, har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, og jobber i en barnehage i Tromsø.

Bli kjent med flere...