Om Spagat

Dette prosjektet har som hovedmål å åpne for samtaler om det å være adoptert. Deltakerne i prosjektet deler ulike tanker og erfaringer som kan skape gjenkjennelse, gi nye perspektiver og bidra til at det er lettere å sette ord på egne tanker og følelser knyttet til adopsjon. Her finnes ingen fasit! Prosjektet speiler mange ulike meninger og opplevelser, og alle eier sin egen historie!

Vi takker:

Først og fremst vil vi takke alle som modig har delt sine historier og refleksjoner! Uten dere hadde ikke prosjektet vært mulig! Så vil vi takke Etteradopsjon, InorAdopt, Adopsjonsforum, Verdens Barn, Adopsjon i Endring og psykiater Anne Kristine Bergem for god hjelp.

De som står bak denne produksjonen, er:

Foto:
Bendik Krause
Odd Henning Gilje
Tarald Aaby
Harald Bø

Klipp:
Bendik Krause
Brita Sørli Jærnes

Regi:
Brita Sørli Jærnes

Webdesign/programmering:
Stig Arild Berntzen

Produsent: 
Livar Hølland