Valg

Selv om hans første år var preget av flere store traumer, vil ikke Eirik bruke det som unnskyldning for de dårlige valgene han gjorde som førte ham ut i et dobbeltliv, preget av rus og løgner. Etter ett år som rusfri erkjenner han likevel at rusen ble hans tilfluktssted, når følelsen av å ikke høre til ble for sterk.

Eirik Arias Mauricio

Eirik er født i Colombia og har vokst opp i Tromsø. Selv om han alltid har hatt gode relasjoner til sine foreldre og søsken i Norge, har han alltid hatt vanskelig for å føle tilhørighet. Og da livet ble vanskelig, tok rusen imot ham med åpne armer. Tromsø ble etter hvert for liten, og Eirik flyttet til Oslo. Der levde han et liv i høy fart, med mye penger og rus. Etter en hendelse hvor han nesten mistet livet, har han vært i behandling og er nå rusfri. Eirik har lyst til å bruke sine dyrekjøpte erfaringer for å hjelpe andre og skape et rusfritt miljø for andre i samme situasjon som ham.

Bli kjent med flere...